Att köpa ett hem är ett stort steg för alla, särskilt om du köper i ett land där du inte bor och där du inte känner till proceduren. Att köpa en fastighet är alltid en stor investering, oavsett var du köper den. Vårt koncept är att hjälpa dig hela vägen – från att besöka ett stort urval av fastigheter som matchar dina kriterier tills du har slutfört köpet av ditt drömhus i Spanien.

Vi samarbetar med advokater som talar ditt språk. Tillsammans med dem hjälper vi dig med alla juridiska och praktiska aspekter av köpet.

Vi är engagerade i att hjälpa dig hela vägen!

SKATTER OCH AVGIFTER

Enligt spansk lag finns det lagstadgade skatter och vissa avgifter som köparen är skyldig att betala. Dessa skatter och avgifter måste läggas till utöver fastighetens annonserade pris. Köpare av en fastighet i de regioner Valencia och Murcia som Costa Blanca tillhör betalar skatter och avgifter nedan.

10% överföringsskatt (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) på en begagnad fastighet ELLER 10% moms (IVA) på ett nybyggt hem.
Kostnaden för Notarius Publicus (enligt fast prislista)
Kostnaden för att registrera äganderätten i fastighetsregistret (enligt fast prislista)
För en nybyggd fastighet betalas en stämpelskatt på 1,5-2% inom 30 dagar efter undertecknandet av lagfarten.

Kostnader för uppstart av el och vatten abbonemang.

Kostnad för juridisk hjälp.

FINANSIERING

Om du vill kan vi hjälpa dig att få offert på inteckningar från spanska banker.

Vi samarbetar med två av de stora bankerna som fortfarande ger inteckningar till utländska kunder med upp till 70% av nettoköpspriset.

INDIKERADE PRISER

Du köper alltid direkt från säljaren utan mellanhänder. Provision till byrån betalas alltid av säljaren.

PRISFRISKRIVNING

Vi arbetar ständigt med att hålla priserna på vår webbplats uppdaterade och revidera vårt erbjudande av bostäder, och vi kan avbryta annonseringen när som helst utan föregående meddelande. All prissättning för våra produkter kan ändras eftersom fastighetsmarknaden hela tiden rör sig och priset kan behöva justeras. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna när som helst utan ytterligare meddelande. För alla våra priser och produkter förbehåller vi oss rätten att göra justeringar på grund av förändrade marknadsförhållanden, valutafluktuationer, produktavbrott, tillverkarprisförändringar, fel i annonser och andra förmildrande omständigheter.